Nos apoyan

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda Re-accionaPrograma UNESCO-MAB


Marca de calidad reconocida por buenas prácticas medioambientales.

GDR – Reserva biosfera Mariñas de Betanzos e Terras do Mandeo
Grupo de Desarrollo Rural


Empresa adherida y colaboradora en múltiples proyectos.

Agencia Gallega de Innovación


Colaboración en múltiples proyectos de investigación.

Programa Agrobiotech Innovación III Edición


Proyecto seleccionado para el programa.

Aceleradora ViaGalicia


Proyecto seleccionado para la aceleradora.

2017 – Constitución GRUPO OPERATIVO


Expte MR331A (Constitución Grupo Operativo de Innovación) EXPEDIENTE CGO-071-2017

2017 – Compra maquinaria Té


Expte MR701D (AGADER- GDR 23 As Mariñas-Betanzos) EXPEDIENTE L17-1920-23-0031

2017 – Investimentos de diversificación de explotacións agrarias cara a actividades non agrarias: proxecto turístico té de galicia


Expte MR701D

2018 – Misión Comercial México


Convocatoria 2017 das axudas do igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (galicia exporta organismos intermedios), cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo feder galicia 2014-2020.

2018 – Misión Comercial


Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

2018 – Misión Comercial


IG208.2017.1.15

2019 – Misión Comercial


IG208.2017.1.15

2017 – Programa de incentivos á contratación para  a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas  e medianas empresas e microempresas.


Fondo europeo de desarrollo regional (feder) a través del programa operativo plurirregional de España 2014-2020

2018 – Programa de incentivos á contratación para  a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas  e medianas empresas e microempresas.


Pel PEMES mantenimiento y Pel PEMES creación

2018 – Mellora competitividad


Pel PEMES aplicaciones

2019 – Mantemento emprego


PEL-PEMES/MANT/2019
Promoción económica PEL3 – Creación empleo

2019 – Programa de incentivos á contratación para  a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas  e medianas empresas e microempresas.


PEL-PEMES/CRE/AMP/2019
Promoción económica PEL3 – Creación empleo

2019 – Investimentos en mellora da competitividade da empresa


PEL-EMPRENDE ACTIVID/2019 Promoción económica
PEL2 – Emprendedores

2018 – Proyecto de Investigación y desarrollo IDI-20180976


Ayuda para proyectos de I+D. Operación Cofinanciada por la Unión Europea. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

Esta empresa fue beneficiaria de una ayuda parcialmente reembolsable para la realización de un proyecto de I+D impulsada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

El objetivo principal de los proyectos de I+D es la realización de proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio.

El resultado que se pretende es lograr productos diferenciados dentro de las industrias alimentaria y cosmética mediante el estudio de la adsorción de oro en cultivos de la especie “Camellia Sinensis”.